Оферта

Угода користувача

Дана Угода користувача укладається між інтернет-магазином «skinbar» https://www.skinbar.com.ua, розташованим в мережі Інтернет за адресою skinbar.com.ua (далі - «Інтернет-магазин») та користувачем послуг інтернет-магазину «skinbar» (далі - «Покупцем»), та визначає умови придбання товарів через Інтернет-магазин "skinbar".

1.Основні положення

1.1. Ця Угода укладається між Покупцем та Інтернет-магазином у момент реєстрації Покупця на сайті Інтернет магазину. Реєстрація Покупця на сайті Інтернет-магазину є підтвердженням повної згоди Покупця з умовами цієї Угоди.

1.2. Інтернет-магазин залишає за собою право вносити односторонній порядок зміни до цієї Угоди.

1.3. Ця Угода є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2. Реєстрація насайті Інтернет-магазину

2.1. Покупець погоджується, що для використання послуг Інтернет-магазину йому необхідно пройти процедуру реєстрації на сайті Інтернет-магазину.

2.2. Для реєстрації Покупцю необхідно заповнити реєстраційну форму. При заповненні реєстраційної форми Покупець погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію. Якщо Покупець надає неправильну інформацію або Інтернет-магазин має підстави вважати, що надана Покупцем інформація неправильна, неповна або неточна, Інтернет-магазин має право призупинити або скасувати реєстрацію Покупця та відмовити Покупцю в наданні своїх послуг.

3. Інформація про товар

3.1. Інформація про товар, що пропонується для покупки в Інтернет-магазині, представлена ​​у вигляді фотографій та описів товару.

3.2. Товар може трохи відрізнятися від ньогофотографій на сайті Інтернет-магазину.

3.3. На прохання Покупця представник Інтернет-магазину може надати (за телефоном або за допомогою електронної пошти) іншу інформацію, необхідну та достатню, з погляду Покупця, для ухвалення ним рішення про купівлю товару.

4. Формування та оформлення замовлень

4.1 Для придбання продукції в Інтернет-магазині Покупець здійснює оформлення замовлення на придбання продукції. Оформлення замовлення здійснюється за допомогою відповідного інтерфейсу на сторінках Інтернет-магазину. При оформленні замовлення Покупець надає Продавцю таку інформацію: повне ім'я; E-mail; телефон; адресу.

4.2 Покупець несе повну відповідальність за надання невірних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

4.3 При замовленні товару унічний або неробочий час, а також вихідний або святковий день замовлення вважається отриманим о 10 годині ранку наступного робочого дня.

4.4 Після оформлення замовлення на E-mail Покупця надходить письмове повідомлення про вироблене замовлення продукції. У разі незгоди Покупця з інформацією, зазначеною в цьому повідомленні, він зобов'язаний письмово відмовитись від виробленого замовлення.

5. Доставка товару

5.1. Доставка товару, замовленого в Інтернет-магазині, у узгодженій кількості та асортименті, здійснюється різними службами доставки по всій території України.

5.2. Відправлення та доставка замовленого товару провадиться в обумовлені в телефонному режимі з Покупцем терміни.

5.3. Покупець зобов'язаний у присутності кур'єра зробити приймання замовленого товару за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю товару.

6. Повернення товару

6.1. Покупець має правовідмовитись від товару після його отримання протягом 14 днів. Повернення товару належної якості можливе у разі, якщо збережено його товарний вигляд (не розкрито упаковку), споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт та умови купівлі зазначеного товару.

6.2. При відмові Покупця від товару Інтернет-магазин повертає йому грошову суму, сплачену за товар, за вирахуванням суми витрат Інтернет-магазину, пов'язаних із доставкою товару Покупцю та вивезенням товару від Покупця.

7. Відповідальність

7.1. Усі послуги, що надаються Інтернет-магазином, надаються за принципом "як є". Інтернет-магазин не несе відповідальності за можливі технічні помилки у роботі сайту, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини,обумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), спричинені соціальними та природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.).

7.2. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, зазначених вище (за винятком форс-мажор), Інтернет-магазин несе відповідальність у межах сум, отриманих від Покупців як оплата за послуги.

7.3. Інтернет-магазин не несе і за жодних обставин не може нести жодної матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців як оплата за послуги.

7.4. Інтернет-магазин не несе жодної відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

8. Конфіденційність

8.1 Інтернет-магазин зберігає всю інформацію про замовлення та дані Покупця та зобов'язується не розголошувати її. Інтернет-магазин зобов'язується не розповсюджуватиконфіденційну інформацію про будь-які дані Покупця без його на те письмової згоди, за винятком випадків, обумовлених в угоді або інших випадків, передбачених чинним законодавством.

9. Інтелектуальна власність

9.1. Вся інформація, що міститься на сторінках Інтернет-магазину, включаючи фотографії, логотипи, дизайн, описи, а також інша інформація є інтелектуальною власністю Інтернет-магазину. Копіювання та інше використання матеріалів магазину в комерційних цілях без згоди Інтернет-магазину заборонено.

10. Прикінцеві положення

10.1. Всі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконаннюне тягне за собою недійсність інших положень Угоди.